Moms PÅ/AV

Dina personuppgifter

Så behandlar Faxma dina personuppgifter

Om hur Faxma hanterar dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personliga uppgifter och information. Vi arbetar för att följa de riktlinjer som finns inom ramen för GDPR. Vi säljer eller ger aldrig dina personuppgifter till andra företag. Personuppgifter betyder all den information som kan användas för att identifiera dig som enskild person, t ex ditt namn och kontaktuppgifter, men också din köphistorik och kundstatus. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. På denna sidan berättar vi om hur och varför vi hanterar dina personuppgifter. Vi försöker även att klargöra kategorier av personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

 

Kategorier för uppgifter

Användargenererade uppgifter

Uppgifter som du som Faxmakund lämnat genom hur du använt digitala kanaler. Klickhistorik och beteenden i digitala kanaler, favoritvara, Information om vilka erbjudanden och rabatter du har fått och kan ha löst in.

Identitetsuppgifter

Uppgifter som identifierar en person.
Namn, personnummer, användarnamn, olika typer av ID som KundID, anställningsnummer eller IP-adress.

Kommunikation

Uppgifter som ingår i din kommunikation med oss.
Innehåll i mejl, typ av ärende.

Kontaktuppgifter

Uppgifter som möjliggör kontakt med dig. så såsom din adress, fakturaadress, telefonnummer, e-post.

Kundsegment och kundstatus

Information om vilka kundsegment/grupper du tillhör.Uppgifter om ditt tillstånd som kund. Ex om du är privatperson eller företag.

Kundval och genomförda köp

Här samlas information kring vilka val du gjort som kund. Det handlar om vilken typ av produkter du kanske köpter oftast, historik av köpta produkter, olika belopp på köp, vilket betalningssätt som använts , transaktionsdatum, kvittoID och fakturor.

Order- och leveransuppgifter

Produkt, pris, orderdatum, leveranssätt, butik som leverans kommer ifrån och platsinformation.

Dina uppgifter är dina – här är dina rättigheter

 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att om vi har personuppgifter rörande dig att få dem till dig via ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas genom att kontakta Faxma via kontaktformulär på hemsidan, email eller telefon.

Återkalla samtycke

Om vi har begärt in samtycke från dig och du vill återkalla samtycket så har du rätt att – när som helst – återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. Detta kan ske genom att klicka på ex en avregistreringslänk i ett nyhetsbrevsutskick eller genom att ringa eller maila oss.

Motsätta sig behandling av direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst säga nej till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att klicka på ex en avregistreringslänk i ett nyhetsbrevsutskick eller genom att ringa eller maila oss.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Om behandlingen stödjer sig på ett samtycke så kan du återkallar detta samtycke exempelvis kring nyhetsbrevsutskick. Detta gäller däremot inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det är dock bra att vara medveten om att en begränsning kan innebära att det kan uppstå situation där vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet

Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format, även kallat dataportabilitet.

Kontakt

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Faxma Natural Care AB
Org.nummer: 556656-4976
E-post: info@faxma.com
Telefon: 0380-42180