Moms PÅ/AV

OM ALOE VERA

Aloe vera har använts av människan på många sätt under minst 6000 år. Den användning vi beskriver gäller växtsaften från aloebladets köttiga bladkärna. I färskt tillstånd hade denna växtsaft en mycket gynnsam och ibland dramatisk effekt för människans kroppsvård. Det gällde dock bara för de som bodde i plantans naturliga växtområde, medelhavs – stäppklimat. Försökte man utvinna och transportera saften tappade den sina åtråvärda egenskaper inom 48 tim.

I slutet på 1960-talet lyckades man dock att stabilisera den och det gjorde det möjligt att så småningom sprida användningen även till länder med vårt kallare klimat.

ekologisk aloe vera

SVÅRT ATT HITTA RÄTT PRODUKT

De senaste 20 åren har användningen av växtsaften från aloe vera ökat dramatiskt. Kommersiella krafters inblandning har tyvärr orsakat stor kvalitetsspridning då genvägar i framställning som maskinell utvinning, pastörisering, reduktion i vattenhalt till koncentrat, frystorkning m.m ger förödande effekter på de positiva egenskaperna hos aloen.

Många tillverkare försöker dölja dessa skadliga metoder genom att visa upp ett så kallat certifikat som vid närmare granskning visar sig tillåta just dessa metoder. Av detta följer också att det blir ointressant hur hög procentandel aloe vera som ingår i krämer, lotions, geler, shampo mm från olika tillverkare eftersom kvalitén på växtsaften från aloe varierar så.

Du som användare måste därför vara mycket kritisk till all marknadsinformation som lämnas om aloeprodukter, även den vi ger. Lita bara på dina egna resultat och jämför vad som faktiskt händer då du använder de olika produkterna.

/ Annki & Lena

KVALITÉ PÅ FAXMAS ALOE VERA

Dr Joe Spruill, läkare och doktor i biokemi vid University of Kansas, utformade metoderna för Set-N-Me-Free’s kvalité. Han drev verksamheten till sin bortgång varefter en av hans lärjungar tog över verksamheten. För att hålla bästa kvalité på växtsaften aloe vera Juice har vi:

 • Handskalning av bladen. Det ger en dyrare framställning men den stora vinsten är att de naturligt ingående enzymerna och aminosyrorna slipper utsättas för pastörisering och förstöras.
 • Endast fullstora plantor, ekologiskt odlade på friland.
 • Alltid naturlig koncentration av växtsaften, både i ren form och när den ingår i våra andra produkter.
 • Inga ämnen som kan blockera hudens porer och förhindra växtsaften att penetrera i de sammansatta produkterna som t ex gelér och krämer.
 • Vitamintillsatser i sammansatta produkter framställda från naturlig råvara. Det ger en dyrare produkt, men med högre kvalité.
 • Inget vatten i de sammansatta produkterna utan blandningsbasen är alltid aloe vera i sin naturliga koncentration.

ALOE VERANS SYNERGI BEHÅLLS

Resultatet blir att den viktiga synenergin (samverkan) mellan alla naturligt ingående ämnen i växtsaften bibehålls. Det i sin tur visar sig i den märkbara effekten. Bland de viktigare naturligt ingående ämnena i Set-N-Me-Free’s växtsaft från aloe vera finns:

 • Mineraler, kalcium, kalium, natrium, mangan, magnesium, zink, koppar, och krom som är viktiga spårämnen för vår kropp.
 • Vitaminer, A, B2, B5, B6, C, cholin, E, och folsyra.
 • Antrakinonföreningar, 14 olika, som är viktiga bl a för förmågan att penetrera (tränga igenom) huden.
 • Enzymer, 5 olika, bl a amylas och alfaamylas har en betydelsefull samverkan med aminosyrorna.
 • Aminosyror, 18 st, av de 22 som vår egen kropp har. Aminosyror är kroppens egna byggstenar.